Onsdag i forrige uke gjennomførte klubben årsmøte på Color Line Stadion sine flotte lokaler på VIP. Møtet var godt forberedt av styret og klubben har god kontroll inn i 2021 i en ellers krevende tid i fotballen.

Det var ingen saker utover vanlige årsmøtesaker.

Årsmeldingen ble gjennomgått, som også er lagt ut på hjemmesiden med en god fremstilling av klubben.

Klubben har bra kontroll på økonomien og har lagt opp til et balansert budsjett for 2021, men situasjonen er både usikker og uoversiktlig med Covid-19.

Valget ble gjennomført på en god måte, og valgkomiteen har gjort en solid jobb med å sikre kontinuitet og påfyll av kompetanse. Klubben står godt rustet inn i 2021. Flere spennende «ny-signeringer» med  blant andre Laila Gjerdsbakk inn i styret. Vi opplever at klubben er en attraktiv arena for dyktige folk som virkelig ser verdien av å løfte jente- og damefotballen gjennom AaFK Fortuna.


Styret 2020Styret 2021
Maria Elena Kvalen (leder)Maria Elena Kvalen (gjenvalg 1 år leder)
Stein Bjørhovde (nestleder)Reidar Nilsen (gjenvalg 1 år nestleder)
Leon AurdalLeon Aurdal (gjenvalg 1 år)
Reidar NilsenLaila Gjerdsbakk (ny 1 år)
Birthe RamsvikBirthe Ramsvik (gjenvalg 1 år)
Øystein MagerholmØystein Magerholm (gjenvalg 1 år)
Inger Myklebust Ferstad (vara)Inger Myklebust Ferstad (vara gjenvalg 1 år)

Kontrollutvalg 2020Kontrollkomite 2021
Britt Tøsse AandalOdd Arve Hansen (ny 1 år)
Ole Reinhart NotøOle Reinhart Notø (gjenvalg 1 år)
Elin Bjerke (vara)Caroline Brandal Hansen (ny vara 1 år)

Valgkomite 2020Valgkomite 2021
Hogne Worren (leder)Hogne Worren (gjenvalg 1 år leder)
Lars Marius RindalLars Marius Rindal (gjenvalg 1 år)
Anne Marit EngåsAnne Marit Engås (gjenvalg 1 år)
 Øystein Omvik (ny vara 1 år)

Vi vil fremheve Britt Tøsse Aandal sin nøyaktige og gode jobb i kontrollkomiteen. Tusen takk!


Stein Bjørhovde fikk velfortjent heder og blomster for en meget godt utført jobb for klubben i flere år. Han kom inn i styret etter årsmøtet i 2017, og tok raskt tak i økonomistyringen til klubben. Klubben har vært heldig som har hatt en så stødig hånd på rattet med viktige bidrag inn mot driften av klubben. Stein har virkelig satt et solid fotavtrykk etter seg, og klubben vil sørge for at rutiner og struktur videreutvikles. Han vil fortsatt bidra for klubben en liten stund til i en overgangsperiode, hvor samarbeidet med AaFK også skal inkludere føring av regnskap fra 2021.

AaFK Fortuna takker Stein for en viktig og solid innsats for klubben!

Vi takker også medlemmene for fremmøte på årsmøte hvor engasjementet er imponerende.


Kategorier: Nyheter