Onsdag 22. mars kl. 18.00 avholdes årsmøte i AaFK Fortuna. Møtet finner sted på VIP-en i 3.etasje.

Til behandling foreligger: 

1. Vanlige årsmøtesaker.

2. Evt. innkomne saker til behandling.

Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest onsdag 08.03.2023.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på aafkfortuna.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av AaFK Fortuna i minst én måned og fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes.

Styreleder Maria Elena Kvalen – maria.elena.kvalen@sands.no        

Styret

Kategorier: Nyheter