Utviklingsleder AaFK Fortuna

AaFK Fortuna starter eget akademi for utvikling av fremtidens toppspillere – en milepæl for jentefotballen på Sunnmøre. Vi søker en faglig dyktig, samlende og inspirerende leder som kan være en motor i utvikling av enkeltspillere, klubben og klubbene rundt oss. AaFK Fortuna-akademiet vil bestå av et 2.lag med en egen spillerstall og ha dedikerte oppgaver for å styrke trener-, spiller- og klubbutviklingen i jentefotballen på Sunnmøre.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvarlig for planlegging, gjennomføring og oppfølging av klubbens overordnede planer for spiller- og trenerutvikling i AaFK Fortuna-akademiet.
 • Hovedtrener for AaFK Fortuna 2.
 • Hovedansvarlig for utvikling av enkeltspillere i AaFK Fortuna 2, i henhold til klubbens planverk.
 • Hovedtrener kretslag J14 og morgentrening for toppidrett fotball vgs.
 • Sammen med klubbens øvrige ledelse, ansvarlig for god dialog og samarbeid med lokale klubber.  
 • Ansvarlig for planlegging, gjennomføring og evaluering av AaFK Fortuna-akademiets øvrige aktivitet, herunder fotballskoler, toppfotballhelger og øvrig ekstern utviklingsaktivitet.  

Kvalifikasjoner:

 • Trenerutdanning: Helst UEFA A-lisens.
 • Relevant utdanning på bachelor-/masternivå.
 • Erfaring fra spillerutviklingsarbeid.
 • Kompetanse på analyse og individuell tilrettelegging.
 • Toppfotballerfaring er en fordel.

Vi kan tilby:  

 • 100 % stilling.
 • Lønn etter avtale.
 • En viktig rolle i et sterkt fagmiljø.

Det må påregnes arbeid utover vanlig arbeidstid og i helg. Kvinner oppfordres til å søke.

Søknad med CV sendes til ruben.aalberg@aafkfortuna.no. Søknadsfrist 15. november.

Kategorier: Nyheter