Møte med lokale klubber

Etter at man hadde et sonderingsmøte på Blindheim i august 2018, der 12 klubber var representert, fikk man bekreftet at det var stemning og støtte blant klubbene lokalt.

SFK fikk da formalisert det hele og opprettet en styringsgruppe, bestående av representanter fra SFK, Fortuna, Volda, Hødd, Herd og Blindheim.

En prosjektskisse ble utarbeidet og er vedtatt både i kretsstyret og i Fortuna.

I løpet av de to siste ukene har det vært avholdt 2 møter geografisk lokalisert til Herd i Ålesund og hos Bergsøy i Fosnavåg.

Prosjektbeskrivelsen ble her gjennomgått av SFK og klubbene ble her også utfordret til hvordan man kan samarbeide og hvordan gjennomføre dette.

Det ble gode diskusjoner, men felles og gledelig er at man ser nytten av et topplag på Sunnmøre og at det er stor vilje til å realisere dette.

Det er viktig å poengtere at dette er et prosjekt for HELE SUNNMØRE og at det ikke er et rent by prosjekt konsentrert rundt Ålesundsklubber.

Et mål er at man skal skape gode miljøer og at man skal få flere og gode utviklingsmiljø utover til flere klubber. Det er viktig at man ikke kun tenker samarbeid med hensyn til rene overganger,

men også utvider samarbeidet på andre fronter.

Både SFK og Fortuna opplever støtten som god og det gir energi til videre jobb og satsning!