Stor TAKK til Merethe Wiig (banksjef) og Sparebanken Møre! Sparebanken Møre har vært en av våre største og mest trofaste støttespillere igjennom mange år. Idag inngikk SBM en ny treårskontrakt som gir et viktig økonomisk fundament for klubben. Med SBM i ryggen så er endel av driften fremover på plass, men vi trenger fler støttespillere og mer penger inn i klubbkassa for å få hjulene til å gå rundt i 2016 og de nærmeste årene.

Kategorier: Nyheter