Slik blir mars!

Ta gjerne turen innom! Seriestarten kjem heldigvis nærmare dag for dag og vi har lagt bak oss to gode månadar i oppkøyringa. Vi går no inn i del to av oppkøyringa og den delen der vi skal spisse ting endå meir for å vere best mulig rusta til seriestart 18.april. Les mer…