Forbundstinget vedtok spissing av 2. divisjon

Line Magerholm, Helle Rindal og Ellijanne Anderson kan glede seg over et mer tilpasset og sammensatt seriesystem fra 2023.

AaFK Fortuna fikk til slutt gjennomslag for sitt viktige arbeid siden 2019, og et overveldende flertall på forbundstinget støttet en spissing av 2. divisjon fra 2023, med overgangsordning i 2022.

Det ble en lang og god diskusjon angående 2. divisjon kvinner på søndagens ekstraordinære forbundsting. AaFK Fortuna med representant Reidar Nilsen fikk også belyst de ulikhetene som fortsatt er i norsk fotball. Klubben markerer seg på en solid måte i arbeidet med «like muligheter» og nasjonal matching for mange flere jenter enn i dag. Dette kan vi være stolte av, og belønningen kom gjennom udiskutabel støtte i norsk fotball. Også fra Toppfotballen på herresiden.

Konklusjonen ble at divisjon blir bestående av 28 lag fra 2023-sesongen, fordelt på to avdelinger. Det nye modellen ble vedtatt med 422 mot 62 stemmer. Forslaget krevde minst to tredels flertall.

Det var underveis blant annet diskusjon om å utsette avgjørelsen til neste ting i mars og etterhvert fra hvilken sesong endringene skal gjelde. 2021-sesongen blir dermed spilt som normalt, mens 2022 blir overgangsår. Fra 2023 vil det være 28 lag i 2. divisjon. Hver avdelingsvinner rykker opp til 1. divisjon, mens lag fra 12.- til 14.-plass i hver avdeling rykker ned til nivå fire.

– Tiden er overmoden for norsk kvinnefotball å gjøre denne endringen. Vi mener det vil videreutvikle kvaliteten på en god måte, sier Leon Aurdal i NFF-styret, også styremedlem i AaFK Fortuna.

Daglig leder Eirik Hoseth sier følgende:

– For norsk kvinnefotball er det kanskje det viktigste vedtaket som har vært på mange år. For oss er det ingen tvil om at for kvinnefotballen, så var dette en god og riktig avgjørelse. Dette er en veldig flott dag for AaFK Fortuna og vi vil også gi ekstra ros til Magne Elde som startet dette viktige arbeidet i klubben.

Kategorier: Nyheter