Det er tøffe tak for tiden, også for frivillige lag og organisasjoner i
regionen vår. Sparebanken Møre har derfor tatt noen grep for å komme
disse utfordringene i møte.

Her finner alle lag og organisasjoner mye god informasjon og muligheter.
Les mer:
https://www.sbm.no/tips-og-rad/lag-og-organisasjoner–korona/1048/0/

Vår solide lokale Generalpartner legger best mulig til rette for at lag
og organisasjoner skal komme seg gjennom en vanskelig periode. AaFK
Fortuna har som alle andre store utfordringer, og vi er spente på de
langsiktige ringvirkningene. Men Sparebanken Møre viser at de ønsker å
være en best mulig støttespiller i en krevende periode.

Det er i krisetider man virkelig forstår hva det betyr at flest mulig
støtter opp om lokale aktører, bedrifter og organisasjoner som igjen gir
tilbake til lokalsamfunnet.

Ta vare på hverandre!