Documents-Kretser-Sunnmore-Utvikling-Fylkeslag J00
NY STILLING SOM TRENER- OG SPILLERUTVIKLER
SFK styrker sitt sportslige engasjement og oppretter en deltidsstilling som trener- og spillerutvikler.

Innføringen av NFFs Kvalitetsklubbkonsept og Landslagsskolen medfører økt ansvar og arbeid for fotballkretsene. Derfor har styret i Sunnmøre Fotballkrets vedtatt å opprette en treårig engasjementstilling på deltid for å styrke kretsens arbeid inn mot trener- og spillerutvikling.

Et av de viktigste kriteriene for å bli godkjent som Kvalitetsklubb er at klubben har skolerte trenere på alle nivå. Dette har ført til en formidabel økning i etterspørselen etter formelle trenerkurs og generell oppfølging av barne- og ungdomstrenere i klubbene. Samtidig har NFF og kretsene vedtatt en omfattende plan for skolering av de guttene og jentene som vil mest og har potensiale for å bli framtidas toppspillere. Å gjennomføre disse tiltakene krever økt innsats fra kretsens side.

Og summen av dette gjorde at kretsstyret fant det nødvendig å bruke av oppsparte fondsmidler til å opprette det som i første omgang er tenkt som et treårig engasjement på deltid. Stillingens størrelse vil være på mellom 30 og 50 prosent. Og ettersom mye av arbeidet vil kunne skje på kveldstid og i helgene, så vil engasjementet la seg kombinere med annen jobb i tillegg.

Hele stillingsannonsen og søknadsskjema finnes her.

Søknadsfrist er satt til 10. april.

Tiltredelse skjer senest etter sommerferien 2016.

Kategorier: Nyheter