Det er svært gledelig å presentere SANDS som ny partner i AaFK Fortuna og en felles satsing på like muligheter og toppfotball for kvinner i regionen. Dette er en viktig og bærekraftig signering som vil bety mye for mange i vårt område, sier markeds- og arrangementsansvarlig Kimy Fagermo. Vi ser frem til et tett og godt samarbeid med SANDS i årene som kommer! SANDS-logoen er nå godt synlig på alle våre jakker og overdeler i klubbkolleksjonen.

SANDS er et av Norges største fullservice advokatfirmaer med et team på 160 advokater fordelt på 7 kontorer i henholdsvis Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø, Ålesund og Tønsberg. Vår interne organisering sikrer sømløs arbeids- og kompetanseflyt på tvers av våre kontorer. Den nasjonale tilstedeværelsen er en viktig del av vår identitet og er et særtrekk ved SANDS som gir våre klienter tilgang til både lokal kunnskap og spisset kompetanse.

Markeds- og kommunikasjonsdirektør, Vibeke Oretorp, og Maria Elena Kvalen, advokat og partner i SANDS, er veldig fornøyd med å ha inngått samarbeid med AaFK Fortuna:

  • Samfunnsansvar er en integrert del av virksomheten vår. Det ligger i selve advokatyrkets gjerning å fremme rett og hindre urett og på denne måte bidra til et velfungerende rettssystem. Som en tydelig samfunnsaktør er vi forventet å engasjere oss også utenfor vår eget virke. Å påta seg et samfunnsansvar handler nemlig ikke bare om å tilfredsstille markedets forventninger. Det innebærer en forpliktelse hvor vi som firma har et sant engasjement og et sterkt ønske om ansvarlig forretningsdrift med forankring i FNs bærekraftsmål. Under slagordet «Like muligheter» samarbeider SANDS med AaFK Fortuna for å gi ambisiøse jenter og kvinner samme muligheter til å satse på fotball som det finnes på gutte- og herresiden.