Gjennom 2022 har vi i AAFK Fortuna vært så heldige å få besøkt mange av våre breddeklubber på Sunnmøre, og vi har hatt gleden av å få delta i trening med over 1000 flinke og ivrige jenter i alderen 8-17 år. Å se den iveren og fotballgleden som de mange jentene viser er ikke bare gledelig, men direkte inspirerende.

Som Toppklubb har vi noen veldig tydelige bærekraftsmål, men det som står sterkest for oss er Like muligheter. Det ligger veldig mye i det begrepet, men i bunn og grunn handler det om at jenter på lik linje med gutter skal ha mulighet til å satse på fotball, og med de samme premissene. Det å se at de mange klubbene på Sunnmøre legger til rette for nettopp dette, gir oss stor tro på fremtiden.

For faktum er at AAFK Fortuna er Sunnmøre. Vi er sammen om dette, vi er sammen for Sunnmøre.

Våre spillere kommer blant annet fra Harøya, Aksla, Blindheim, Guard, Herd, Hødd, Ravn, Langevåg, Sykkylven og SiF/Hessa.

Med våre besøk rundt om i klubbene håper vi å inspirere, glede og motivere. Det å kunne bli «fotballspiller» som jente på Sunnmøre skal ikke bare være fjern drøm, men være en absolutt realitet.

Det skal være like naturlig for ivrige jenter å ha som mål om en dag kunne spille Toppserie på Color Line Stadion i Toppserien, som det er for unge gutter å drømme om å spille i Eliteserien for AAFK.

For å greie disse målene er vi helt avhengig av et godt samarbeid med klubbene rundt oss, for faktum er at AAFK Fortuna er bare ett lag. Vi ønsker å være en lede-stjerne, et lokomotiv som baner vei for unge jenter som ønsker å kunne spille fotball på høyeste nivå, og vi er på god vei. Men uten breddeklubbenes årelange gode bidrag hadde vi ikke vært der vi er i dag….

Det har vært en stor glede å få reise rundt på besøk hos klubbene, og vi håper at dere har satt pris på vår visitt. Vi gleder oss allerede til å kunne bidra i det kommende året, og ser frem til mange gode og inspirerende øyeblikk.

For vi er sammen om dette, vi er sammen for Sunnmøre!

Kategorier: Nyheter