Sakliste til årsmøte i Fortuna

Dato: 12, mars klokka 19.30
Sted: Lokalene til Guard på Color Line stadion
1. Godkjenning av stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Valg dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Årsberetning
5. Regnskap
6. Justering av vedtekter
7. Ny sats for aktivgebyr
8. Samarbeid med Aafk
9. Budsjett 2018.
10. Valgkomiteens forslag, valg.
Dokumenter blir fremlagt på årsmøte.
Mvh.: Styret i FK Fortuna Ålesund