Mittet AS viser at de anerkjenner den viktige jobben AaFK Fortuna gjør for å skape like muligheter, og utvider dermed samarbeidet med oss.

I 2022 startet vi et samarbeid med Mittet AS, med fokus på FNs bærekraftmål om å bidra til å gi like muligheter til alle. Når Mittet i år inngår en ny avtale med oss, og kommer inn som ny hovedpartner, viser de at de virkelig ser viktigheten av det løftet vi i AaFK Fortuna vil gjøre for satsningen innen jente-/ damefotballen i vår region.

Ønsker å støtte opp om lokale krefter

Mittet AS er et familieeid selskap, med historikk helt tilbake til 1946. Virksomheten deres er tuftet på produksjon av tekstiler til ulike formål, hovedsakelig basert på syntetiske tekstilfibre. I dag er selskapet mest av alt en underleverandør til annen industri, blant annet lever de til møbel-, bygg- og tekstilindustrien. Men de har også noen egne ferdigprodukter, der deres egne råvarer inngår som en viktig bestanddel. Mittet jobber aktivt for en mer bærekraftig produksjon, samt er opptatt av FNs verdenserklæring for menneskerettigheter.

Reidar Mjelde, Administrerende Direktør i Mittet, forteller om deres tanker rundt det utvidede samarbeidet de nå har inngått med oss;

– Vi ønsker å bidra til at alle skal ha like muligheter, og ser positivt på at vi gjennom dette samarbeidet får være med å sette på dagsorden at også jenter skal ha samme mulighetene som guttene innen fotballen. Når det gjelder AaFK Fortuna, ser vi at våre verdier sammenfaller bra på flere punkter. Det er også viktig for Mittet at vi kan være med å støtte en lokal kraft i sitt arbeid om like muligheter. Vi har god tro på strategien til AaFK Fortuna. Og den drivkraften og gjennomføringsevnene de har, er noe vi vil være med å støtte for å vise at dette er viktig, forteller Reidar.

Profesjonalitet krever støtte

AaFK Fortuna har en ambisiøs satsing, og jobber strategisk for ei økt profesjonalisering av klubben. Og i den sammenheng er våre samarbeidspartnere/ sponsorer en sentral brikke for å gi oss mulighet til å gjennomføre de planene vi legger opp til. Profesjonaliseringen er en viktig del av det arbeidet vi gjør for å heve satsingen, og for å få til et profesjonelt opplegg rundt våre spillere er vi avhengig av at vi har næringslivet i ryggen. Kimy Fagermo, Markeds- og arrangementsansvarlig i AaFK Fortuna, var derfor meget takknemlig da hun kunne overrekke en signert drakt til Mittet for å offisielt bekrefte at de nå er ny hovedpartner for laget; – Det at vi har hjørnesteinsbedrifter som Mittet i ryggen, er et bevis på at det vi gjør er viktig og at det legges merke til at vi jobber aktivt for å gi jentene like muligheter. Vi synes det er veldig stas at Mittet nå er med som hovedpartner, og gleder oss til å fortsette og utvide det gode samarbeidet vi har startet på, smiler hun.