Samarbeid mellom Fotballklubben Fortuna Ålesund og Aalesunds Fotballklubb

Toppfotball for kvinner er i sterk utvikling både internasjonalt og nasjonalt. FK Fortuna og AaFK er glade for å ha funnet en løsning hvor arbeidet for å få dette til også her på Sunnmøre skal forsterkes i et nært samarbeid mellom FK Fortuna og AaFK.

Samarbeidet er nå styregodkjent i begge klubber og skal til endelig behandling i ekstraordinære årsmøter i respektive klubber i månedsskiftet september/oktober. Intensjonen i samarbeidet er som følger:

–        Videreutvikling av det som i mange år har vært FK Fortuna – nå endres navnet til AaFK Fortuna

–        Terminlistenavnet vil være AaFK Fortuna og laget vil spille i AaFK drakt fra 2020 av

–        Videreutvikling av kvinnelaget med en solid egen organisasjon med god økonomi som vil stå på egne ben, og bygge laget som et enda sterkere produkt (både sportslig og markedsmessig) 

–       Erfaringsutveksling og samarbeid med AaFK-organisasjonen, der vi sammen finner det naturlig

–          Styrking av AaFK som Sunnmøres Stolthet, for både kvinner og menn

–       Et forsterket fundament for god jobbing mot breddeklubbene på Sunnmøre der målet er å løfte fotballen generelt på Sunnmøre

–       Et nært samarbeid med Sunnmøre Fotballkrets i arbeidet videre for “Toppfotball Kvinner 2023”

Klubbdirektør i Aalesunds Fotballklubb, Geir S. Vik, ser mange fordeler med samarbeidet, både for merkevaren AaFK og satsingen på toppfotball på Sunnmøre. 

– Vi har sterk tro på at dette blir en styrking av Sunnmøres stolthet. Fotball er fotball, enten det er for menn eller kvinner. Sunnmøre skal ha en ledende toppklubb, og det skal være AaFK. Denne løsningen understreker at AaFK vil være en fremtidsrettet toppklubb – for hele Sunnmøre. Vi bygger nå sten på sten med en langsiktig målsetning om toppfotball også for kvinner, forklarer klubbdirektøren.

Daglig og sportslig leder i FK Fortuna Ålesund Eirik Hoseth slår fast at kvinnelaget gjennom avtalen kommer nærmere den sterke toppfotballkulturen i AaFK.

– Dette er et stort steg for kvinnefotballen på Sunnmøre og for FK Fortuna. Først og fremst kommer vi nå nærmere toppfotball-kulturen som AaFK har. Samtidig vil vi kunne styrke oss som organisasjon gjennom en enda sterkere merkevare – spille i AaFK-drakt. Det vil gi oss økte inntekter og en enda sterkere plattform for fremtiden. Vi tror også AaFK-tilknytningen vil gi oss økt oppslutning som Sunnmøres toppklubb for kvinner (blant publikum, breddeklubber og frivillige).

For spørsmål:

Eirik Hoseth, Fortuna. Mobil: 412 05 297

Geir S. Vik, Aafk. Mobil: 481 97 43

FK Fortuna Ålesund har i en årrekke vært en meget god ambassadør for damesatsningen på Sunnmøre og samarbeidsavtalen med Aafk er fremtidsrettet med mål om å videreutvikle satsingen. Nå endres navnet til Aafk Fortuna, og laget vil spille i Aafk-drakter. Den nye satsingen vil ligge under eget organisasjonsnummer med adskilt økonomi og inntekter, men med nært samarbeid for å utvikle klubbene.

Det har vært en lang og god prosess hvor Aafk har vist ekte interesse og ser egennytte i å søke samarbeid, samt at de ikke minst ser at de kan bidra til at fotballen på Sunnmøre utvikler seg for alle – altså kvinner og menn. I tillegg må det sies at FK Fortuna Ålesund har gjort en strålende jobb med god støtte fra Sunnmøre Fotballkrets, partnere og forbindelser. Vi håper og tror at alle involverte parter ser verdien av et samarbeid mellom Aafk og Fortuna. Vi har ingen garantier for fremtiden, men gjennom hardt arbeid over tid er det gode sjanser for å lykkes.

Dette er et gjennombrudd – og vi er fremover-rettet på Sunnmøre!