FK Fortuna Ålesund rigger seg for toppfotball

FK Fortuna hadde onsdag denne uken et utvidet styremøte med valgkomiteen og representanter fra Sunnmøre Fotballkrets der det ble gjort flere sentrale vedtak i forhold til framtid toppfotballsatsing.

Ansettelse av daglig leder / sportslig leder
For å profesjonalisere klubbdriften, øke samarbeidet med samarbeidsklubber på Sunnmøre og øke innsatsen i forhold til utviklingsarbeid er det vedtatt å ansette daglig leder / sportslig leder i klubben så snart nødvendig finansiering er på plass.

Sportslig utvalg
Det er nå på plass et nytt sportslig utvalg i klubben med representer fra flere samarbeidsklubber, fotballkretsen, trenergruppa i klubben og styret.

Nytt styremedlem
Det ble på styremøte i kveld besluttet at valgkomiteen skal jobbe for å raskest mulig få på plass en ny styrerepresentant som kan ha fokus på det organisatoriske arbeidet i forhold til nødvendig rigging av klubben for framtidig toppfotball. Også i forhold til å implementere de anbefalinger som kommer fra SFKs styringsgruppe er denne rollen viktig.

Observatører i styret
For å umiddelbart forankre klubben sin posisjon som toppklubb for hele Sunnmøre er det vedtatt å ha to observatørplasser i styret for representanter fra kretsen og/eller samarbeidsklubber. Dette er et tosidig tiltak der Fortuna både vil gi klubber og krets innsyn i det styret jobber, men vil også raskt gi Fortuna muligheten til å få innsyn i de andre klubbene sitt arbeid med jente- og damefotball.

Strategiplan
Arbeidet med ny strategiplan er godt i gang og har som målsetning å inkludere de anbefalinger som kommer i SFKs styringsgruppe sine innstillinger. I tillegg til de langsiktige målsetninger er det viktig å konkretisere hvilke tiltak som skal iverksettes allerede fra kommende sesong.

Flytting til Color Line stadion
Et av tiltakene som det konkret blir jobbet med i disse dager er å etablere klubben på Color Line stadion med klubblokaler, kontor, samt trenings- og kamparena. Fortuna har vært godt fornøyd med forholdene på Aksla stadion, men vi ønsker å være i toppfotballmiljøet som er rundt Color Line stadion og Sparebanken Møre Arena. Klubben har hatt fast treningsarena i hallen vinterstid i en årrekke, men de siste tre årene har Aksla vært arena i kampsesong.
Gjennom disse seks konkrete tiltakene ønsker klubben å gi et klart signal om at det både jobbes målrettet inn mot de langsiktige målene som er definert i prosjektet «Toppfotball damer – 2023», samt at det satses for fullt mot neste sesong og opprykk. Pågående prosesser og forankring på hele Sunnmøre gjør at de de langsiktige målene og strategiene er mer ambisiøse og tydeligere enn noen gang.

For nærmere informasjon kontakt styreleder i Fortuna, Hogne Worren, 92601300 / hogne@aafkfortuna.no eller daglig leder i SFK, Bjørn Oskar Haukeberg, 93047025 / BjornOskar.Haukeberg@fotball.no.

Ålesund 14.11.2018,
Styret i FK Fortuna Ålesund

www.aafkfortuna.no

#samhold #vilje #kvalitet #engasjement