Hogne Worren overtar som ny styreleder etter Øyvind Johan Heggstad.
Bakgrunn for skiftet er ønske fra Øyvinds side om å fratre av familiære årsaker.
Hogne Worren har sin bakgrunn fra Blindheim IL, og er der med i sportslig utvalg og er også i trenerapparatet til Blindheim Dame.
Han har 20 års trener erfaring og har god oversikt over jentefotballen lokalt. Blindheim IL har for øvrig et sportslig samarbeid med FK Fortuna Ålesund.

 

-Fortunas viktigste oppgave i 2018 er opprykk til 1.divisjon. Økonomien i klubben er god, og alle forutsetninger er til stede for sportslig suksess, sier Worren.
Uansett så skal sport og jentene ha fokus på det sportslige, så skal vi jobbe med vårt.
Årsmøte har også gitt styret i Fortuna mandat til å innlede samtaler med Aafk med tanke på et tettere samarbeid.
-Dersom partene blir enige om en samarbeidsavtale, skal denne godkjennes av et ekstraordinært årsmøte senere., sier Worren.
-Målet er at en fremtidig toppklubb i Møre og Romsdal på damesiden, skal forankres i Aafks-systemet. Målet for Fortuna er å få mulighet til å spille med de oransje draktene, og bruke Aafk i navnet. Hvor tett et slikt samarbeid skal være, blir opp til medlemmene i de respektive klubbene å avgjøre. Nå har begge styrene fått mandat til å prate sammen, og vi tror at et tett samarbeid mellom Aafk og Fortuna vil bli positivt for begge parter, sier Worren.
Worren sier også at det Fortuna har satt sammen et sterkt «lag» også utenfor banen, og at det nye styret er svært motivert for å løfte klubben videre. Det er foretatt mye arbeid og mye gjenstår.
-Uten støtte fra de lokale klubbene vil vi ikke lykkes med å skape et topplag i Ålesund. Derfor blir et tettere samarbeid med de andre klubbene en svært viktig del av arbeidet fremover, avslutter styreleder Hogne Worren.

FK Fortuna Ålesund´s styre 2018 består av:

Leder : Hogne Worren
Nestleder : Anne Vatne
Stein Bjørhovde
Øystein Magerholm
Torill Osvold Muri
Tor Arne Kroken (ny)
Inger Myklebust Ferstad (ny)