Vi er svært glade for å kunne presentere et viktig samarbeid med Mittet AS og en felles satsing på bærekraft, like muligheter og toppfotball for kvinner.

Mittet AS har i sin virksomhet fokus på bærekraft. De har som ett av sine bærekraftsmål å bidra til å gi like muligheter til alle, uavhengig av kjønn og etnisk eller religiøs bakgrunn. Mittet AS og AaFK Fortuna ser at vi har noen sammenfallende mål og strategier innen nettopp det å gi like muligheter til alle. 

Fredrik Mjelde i Mittet AS er godt fornøyd med samarbeidsavtalen:

For vår del dreier samarbeidet seg mest av alt å kunne gi jenter de samme mulighetene som gutter til å utvikle seg i fotball. Også til å bli toppfotballspillere. Vi ser i media at det har vært stort frafall i jentefotballen de siste årene, og vi ønsker å bidra til å snu denne utviklingen, sier Fredrik.

Kimy Fagermo i AaFK Fortuna gleder seg til å oppnå viktige målsetninger:

Dette blir virkelig et spennende samarbeid, der utvikling og bærekraft står i fokus! Vi ivrer i å være en klubb som legger føringer for en jentesatsing i vår region, og ekstra kjekt er det da å ha et solid selskap som Mittet AS i ryggen!, sier Kimy.

Vi har tro på det arbeidet som gjøres i AaFK Fortuna. Klubben fremstår profesjonell og visjonær, med klare mål og ambisjoner. Alt er verdibasert, og tuftet på definerte bærekraftsmål. Dette sammenfaller i stor grad med våre egne mål og ambisjoner.

AaFK Fortuna gjør en viktig jobb for jentefotballen på Sunnmøre, og vi ser frem til å bidra til en spennende utvikling for jentefotballen i årene som kommer, fortsetter Fredrik.

Vi ønsker Mittet AS velkommen som viktig støttespiller!