Det var brede smil i takt med solskinnet på Color Line Stadion der Sparebanken Møre, SFK og FK Fortuna hadde kalt inn til pressekonferanse. Også Molde FK er en del av denne satsingen, og det er et kjempeløft for jentefotballen lokalt!

Man kan snakke om et taktskifte og det er et skikkelig løft for det felles prosjektet som FK Fortuna og SFK har sammen. Uten denne tiltroen ville ikke prosjektet kunne bli realisert. Det er også et kraftig signal at jentefotballen nå skal komme mer frem og bli tatt alvorlig også innen spillerutvikling.

Fortuna vil forvalte dette på en forsvarlig og bærekraftig måte. Planene om toppsatsing ligger der og man vil bygge opp en solid grunnmur som skal ta klubben videre mot det oppsatte mål.

Fortuna har flere prosesser i gang og vil jobbe kontinuerlig med å styrke sin egen organisasjon og har tatt gode grep her, og fra 1 mai er som kjent Eirik Hoseth ansatt som daglig leder/sportslig leder.

Fortuna har også fra denne dato adresse på Color Line Stadion.

Med den støtten og den aktive part som Sparebanken Møre er for lokalt næringsliv,og ikke minst lokale klubber så gleder Fortuna seg til et utvidet samarbeid. Det er en felles tillitserklæring og det ligger forpliktelser i avtalen for begge parter. Vi ser på samarbeidet som et signal også til det øvrige næringslivet i regionen om at det skal SATSES PÅ JENTENE!

Les mer om saken her!