Mandag kveld vart årsmøtet for FK Fortuna Ålesund gjennomført i Guard sine lokalar på Color Line Stadion.

30 personar deltok på årsmøtet. Rekneskapet viser ein klubb med god kontroll på økonomien og eit resultat på 10.460,- i overskot i 2018. Omsetninga auka i 2018 med vel 200.000,- til 2.087.494,-.

Bjørn Oskar Haukeberg frå SFK var også tilstades og orienterte om Toppfotballprosjektet 2023.

Avtroppende leder Hogne Worren gratulerer den nye lederen Maria Elena Kvalen .

Det vart valgt nytt styre for 2019, der Maria Elena Kvalen tek over leiarvervet etter Hogne Worren.

Fortunastyret for 2019 blir då slik :
Maria Elena Kvalen – leiar.
Stein Bjørhovde – nestleiar.
Øystein Magerholm – medlem.
Tor Arne Kroken – medlem.
Reidar Nilsen – medlem.
Birthe Ramsvik – medlem.
Inger Myklebust Ferstad – vara-medlem.

Vi takkar for den gode innsatsen til dei som no gjekk ut av Fortunastyret :
Hogne Worren, Torill O. Muri og Anne H. Vatne + Rune Sunde varamedlem.

Sportsleg helsing
FK Fortuna Ålesund

Kategorier: Nyheter