Etter at FK Fortuna og SK Herd i fjor vår innledet samtaler om mulig samarbeid, så opprettet SFK på sensommeren en styringsgruppe som fikk i oppgave å utarbeide en prosjektskisse for hvordan få toppfotball kvinner på Sunnmøre. Denne skissen er nå ferdig utarbeidet og vedtatt i både kretsstyret og i styret til Fortuna.

Les mer om dette spennende prosjekt her:

https://www.fotball.no/kretser/sunnmore/om-kretsen/aktuelt/2019/lanserer-toppfotball-kvinner/