I en vanskelig tid for veldig mange takker vi supportere, medlemmer og alle som er glade i AaFK Fortuna og jentefotballen for fantastisk støtte i 2021. Regionen kan igjen tilby Toppfotball for kvinner med spill i 1. divisjon i 2022. Mye takket være støtten og engasjementet fra alle dere, og et imponerende samspill med alle aktører rundt satsingen på toppfotballprosjektet. Vi vil videre, og målet om toppseriespill er allerede en drøm vi våger å tenke oss inn i fremtiden.

Vår visjon er «Sammen for Sunnmøre», hvor samarbeid er selve grunnstammen i alt vi gjør. Etter fem år er Sunnmøre endelig representert i toppfotballen for kvinner igjen, et resultat av et felles løft. Jenteløftet, Alle jenter på bana og breddeklubbene sitt ekstra fokus på å bygge gode jentemiljøer har vært avgjørende. Men det er fortsatt mye å gå på, og potensielle samarbeidspartnere må kjenne sin besøkelsestid.

AaFK Fortuna har brukt 2021 til å utvikle den sportslige kvaliteten under ledelse av hovedtrener Frode Fagermo, og bidratt med minneverdige fotballopplevelser i cup og serie. Vi har tatt ytterligere steg mot solid toppklubbdrift, men vi har også prioritert bærekraftsmål og et enda større fokus på like muligheter. Jentene skal også få de samme mulighetene med gradvis profesjonalisering og bedre tilrettelegging, noe klubben har tatt konsekvensen av i praksis.

Vi står sammen om bærekraft, og interessen og engasjementet rundt dette øker i samfunnet. – Vi i AaFK Fortuna skal jobbe sammen med partnere og forbindelser om å skape begeistring, forståelse og engasjement for noe som er større enn oss selv. Da tror vi også at AaFK Fortuna vinner flere fotballkamper.

Vi er langt fra i mål når det gjelder like muligheter og likestilling. Klubben håper at våre eksisterende og potensielle nye partnere ønsker å ta ytterligere tak i bærekraftsmål sammen med oss. I kombinasjon med Toppfotball for kvinner og målsetningen om toppseriespill inn i fremtiden.

AaFK Fortuna skal ikke stå på sidelinjen og tenke at utfordringene ikke gjelder oss. Vi må være oppmerksomme på disse utfordringene, vi må forstå hvordan de påvirker oss og vite hva vi som klubb kan bidra med. Sammen kan VI bidra kraftfullt til et mer bærekraftig samfunn, spesielt rundt likestilling og gjennom den aktiviteten vi driver.

AaFK Fortuna har valgt å prioritere bærekraftsmål nr. 5, LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE  

I tillegg er mål 11, Bærekraftige byer og lokalsamfunn og ikke minst 17, Samarbeid for å nå målene, avgjørende for at man skal lykkes med bærekraftsarbeidet, rettet mot å skape bedre muligheter for jentene.

AaFK Fortuna mener det viktigste er at klubben samarbeider godt internt og sammen med klubbene i området, samtidig som man tenker utenfor boksen og setter i gang noe stort i regionen.

Vi avslutter en fantastisk sesong med å ønske alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Kategorier: Nyheter