Hogne syklet opp Skåthaugen for hver scoring i 2018 så
det ble 63 km oppover og 63 km nedover.

Skal du slutte i Fortuna, Hogne?

Nei absolutt ikke, og du er ikke den første som spør!

Jeg er klar til å tråkke til!!
Et så spennende og historisk prosjekt må en være med på og det trigger at vi har så mange som er så entusiastiske medspillere!
Når vår fantastiske Sparebanken Møre forstår hva vi snakker om og responderer så briljant da bare må det arbeides og det skal arbeides knallhardt!!

Det var et historisk øyeblikk tidligere i uken og et fantastisk øyeblikk for alle som er glad i Fortuna og jentefotballen.
Som leder så er det andre som skal ta over og det var også planen når jeg gikk på i fjor.

Jeg har lenge vært sterkt engasjert i dame-og jentefotballen i Blindheim IL og opplever en imponerende sterk vekst og utvikling, ikke bare i BIL, men for alle breddeklubbene i regionen.
Prestasjonene som er oppnådd de siste årene taler for seg selv. Flere jentelag i de aldersbestemte klassene fra forskjellige lokale klubblag viser at de hevder seg veldig godt på topp nasjonalt nivå.
Vi leverer sågar jenter til samtlige aldersbestemte landslag og det er 3 spillere som i dag spiller på det norske A landslaget som har spilt i Fortuna!
Her må man også trekke frem at Fortuna ble Norgesmester for J 19 I 2017 og at det står som en solid og befestende posisjon klubben har i nasjonal målestokk.
En godt forankret toppklubb i vår region er et naturlig videre løp for mange av jentene. Dette er et langsiktig arbeid og som vi må være tålmodig med og det vil ta tid. Derfor er det svært gledelig at Sunnmøre Fotballkrets er såpass med og det gir prosjektet legitimitet og tyngde.
Det er ikke bare selve klubben og få de beste spillerne på plass, de er jo stort sett der, men et langsiktig løp med klubbutvikling, trenerutvikling og spillerutvikling. I sum skal dette være suksessfaktorer.
Jeg har lenge ment at vi har gode utdanningstilbud og jobbmuligheter, men vi må jobbe på en helt annen måte her, og følge hver enkelt spiller på et tidlig tidspunkt og følge denne også om en velger en annen by. Det handler om spillerlogistikk og tilrettelegging. Vi må stoppe strømmen av spillere som reiser eller i alle fall få de tilbake ferdig utdannet! Da er det viktig å holde de i gang og at de ikke slutter om de velger utdanning i en annen by.

Er Ålesund og Sunnmøre stort nok som fotballmiljø?
Vi må bygge på den sterke fotballkulturen som vi har i fylket og det er bare å se på hva KBK har fått til og ikke minst Hødd, Aafk og Molde! Derfor er det fullt mulig å få til tilsvarende på jente- og damesiden.
Med det sterke og innovative næringslivet vi har på Nordvestlandet og en sterk lokal patriotisme, så ligger alt til rette for å etablere en solid finansiell plattform som må til for å lykkes. Stolte og engasjerte samarbeidspartnere som ser verdien i å ha et topplag er helt avgjørende. Dette er samfunnsansvar og likebehandling i praksis. Sparebanken Møre har skjønt det og vi tror at flere vil følge etter.
Jeg har stor tro på at dette skal lykkes og forener man kreftene i å sentralisere dette til en klubb så vil dette bli en suksess.

Hva var målet ditt da du gikk på i fjor som leder?

Min plan var å styre dette inn mot å bli enig med Herd og andre breddeklubber, samt å innlede et tettere samarbeid med Aafk. Det føler jeg at vi har lykkes med i forrige styre.
Det må presiseres at Herd har vært en god partner i dette og har vært en svært avgjørende for at en skal lykkes i denne prosessen, men også den tilslutningen man har følt fra andre klubber er helt avgjørende.
Det har vært et hektisk og utfordrende år, men er svært glad for at laget nå blir ledet av en svært dyktig og kompetent person, og som har både erfaring som spiller og leder på toppnivå! Har stor tro på Maria Elena Kvalen som leder og det øvrige styret.
Styret er meget godt komponert nå med dekning på kompetanse innen økonomi, marked og sport samt det juridiske.
Vi har også hatt gjennomgang av egen organisasjon og det er klart at klubben vil få et kraftig taktomslag med å ansette Eirik Hoseth som daglig leder/sportslig leder på heltid.

Hvilken funksjon får du så fremover?
Vi har etablert et Markedsutvalg og her vil jeg finne min plass i organisasjonen fremover, samt et par andre funksjoner som vi sikkert kommer tilbake til litt etter hvert..
Vi har planer om flere utvalg vi, og det er for å involvere flere hender, føtter og hoder! Fortuna vil bygge et robust byggverk og da må flere med. Vi trenger absolutt dugnad på flere fronter så det vil alltids være behov her.

Hvorfor danner dere et Markedsutvalg?
Det er for å jobbe mot næringslivet på en mer profesjonell måte og for å legge strategier for hvordan dette samarbeidet skal fremstå. Det igjen gir en mer robust organisasjon.

Hvem er med i Markedsutvalget?
Foruten meg så sitter Eirik Hoseth naturligvis som daglig leder, og han vil være den som har kontakt her med næringslivet og føler opp dette med ulike aktiviteter gjennom året. Reidar Nilsen er jo kjent for de fleste som en drivende kraft både innen fotball og næringsliv. Øystein Omvik har en hel rekke toppjobber i diverse store selskaper også børsnoterte, så jeg tror at vi har komponert et godt «lag»!
Vi har hatt flere møter allerede og vi jobber godt med å strukturere produkter og strategier.
Hvordan er dere tatt imot da med prosjektet?
Svært positivt! Ting tar nok noe tid å modne og vi ønsker ikke milde gaver i form av sponsing, men et aktivt eierskap i hverandre som vi og samarbeidspartner kan være stolt av og identifisere seg med!
Vel, om noen vil donere og sende oss noen kroner så skal vi ikke si nei til det heller….

Vi føler at det er begeistring og entusiasme om at: NÅ ER DET JENTENE SIN TUR!

Hvordan tenker dere å jobbe?

Det er klassifisert gradert materiale ..neida, vi må jo samle trådene og legge en strategi og så må vi også lære hvordan vi skal gå frem ved å lære av andre som har gått denne løypa før. Vi er avhengig her at samarbeidspartnere er aktive og medspillere rundt de aktiviteter som vi skal ha. Vi har flere definerte forretningsområder og det er ikke bare drakta som skal fylles opp. Det er omfattende, men spennende å jobbe med.
Næringslivet har forresten respondert veldig godt mot våre planer om å få hjem ferdig studerte fotballspillere så her vil vi jobbe tett og godt i lag om dette.
Flere og flere ser verdien av å bo i verdens flotteste by og vi tar mål av oss å bli Sportens Momentium!


Hva tror du om årets sesong da?

Vi har et godt lag, selv om vi er tappet for spillere etter hver sesong så er det mye talent i laget, men vi håper å forsterke det med litt mer rutine fremover. Det blir nok en enda vanskeligere sesong siden det er overgangsordning med at vinner må også spille kvalifisering mot det 8 ende laget i 1 divisjon.
Så det blir en kamp mot KIL-Hemne og Molde i år også!
Året må brukes til å rigge det til med å tenke langsiktig og tålmodig. Det er jo ikke fotballen kjent for, men jeg er tilhenger her å gjøre et godt grunnarbeid før man henter spillere. Vi kan ikke bygge et hus og begynne med taket akkurat..

Vi har et godt budsjett og solid i forhold til mange andre klubber også i 1 divisjon, men vi ser at mange tar grep og satser stort så da må vi henge med. Det blir skikkelig tilrettelagt for at de skal ha en fantastisk hverdag og det beste skal være på plass og et stort og godt apparat rundt laget.
For å komme på toppnivå så trenger vi finansielle muskler og det igjen er proporsjonalt med at vi får samarbeidspartnere med. Kommer vi opp blir vi med ett langt mer attraktiv.
Vi må jobbe steinhardt for å nå dette målet, men da er drømmen at vi skal få tilbake spillere som er fra Sunnmøre og at de en dag skal løpe ut på Color Line Stadion!