Innkalling til årsmøte i AaFK Fortuna

Styret innkaller herved til årsmøte for AaFK Fortuna.

Årsmøtet avholdes mandag 16. mars 2020, klokken 19:30 på klubblokalet, Color Line Stadion.

Saker til behandling må meldes til styre innen 06.03.20.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet, digitalt på klubbens nettside: www.aafkfortuna.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i AaFK Fortuna

Kategorier: Nyheter