Til medlemmene i FK Fortuna Ålesund

13.februar 2019, Ålesund

Innkalling til årsmøte i FK Fortuna Ålesund

Styret innkaller herved til årsmøte for FK Fortuna Ålesund.
Årsmøtet avholdes mandag 11. mars 2019, klokken 19:30 på Guard lokalene ved Colorline Stadion.
Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende senest 25. februar 2019 og kan sendes til: hogne@aafkfortuna.no
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet, digitalt på fortunas nettside: www.aafkfortuna.no
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i FK Fortuna Ålesund