Til medlemmene i FK Fortuna Ålesund

08.februar 2018, Ålesund

Innkalling til årsmøte i FK Fortuna Ålesund

Styret innkaller herved til årsmøte for FK Fortuna Ålesund.
Årsmøtet avholdes mandag 12. mars klokken 19:30 på Guard lokalene ved Colorline Stadion.
Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende senest 01. mars 2018 og kan sendes til: fortunaalesund@gmail.com
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet, digitalt på fortunas nettside: www.aafkfortuna.no
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i FK Fortuna Ålesund

 

Sakliste til årsmøte i Fortuna
Dato: 12, mars klokka 19.30
Sted: Lokalene til Guard på Color Line stadion
1. Godkjenning av stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Valg dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Årsberetning
5. Regnskap
6. Justering av vedtekter
7. Ny sats for aktivgebyr
8. Samarbeid med Aafk
9. Budsjett 2018.
10. Valgkomiteens forslag, valg.
Dokumenter blir fremlagt på årsmøte.
Mvh.: Styret i FK Fortuna Ålesund