Til medlemmene i FK Fortuna Ålesund

17.februar 2017, Ålesund

Innkalling til årsmøte i FK Fortuna Ålesund

 

Styret innkaller herved til årsmøte for FK Fortuna Ålesund.

Årsmøtet avholdes tirsdag 14. mars klokken 19:15 på Guard lokalene ved Colorline Stadion.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 28. februar 2017 til fortunaalesund@gmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet digitalt på fortunas nettside: www.aafkfortuna.no .

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Innkalling

Kategorier: Nyheter