Innkalling til årsmøte i AaFK Fortuna

Styret innkaller herved til årsmøte for AaFK Fortuna.

Årsmøtet avholdes onsdag 10. mars 2021, klokken 18:00, Color Line Stadion.

Saker til behandling må meldes til styre innen 25.02.2021.

Til behandling foreligger:

1. Vanlige årsmøtesaker.

2. Evt. innkomne saker til behandling.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet, digitalt på klubbens nettside: www.aafkfortuna.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i AaFK Fortuna

Kategorier: Nyheter