Fortuna hade tirsdag retest av utholdenheten, og resultata var oppløftane.
Vi køyrer 7minuttstesten, eller Nordli-testen som mange kallar den.

I løpet av desse 2 månadane vi no har holdt på, så har vi hatt ein ambisjon om å få løpskrafta i laget
opp på eit klart høgare nivå. Resultata i dag viser at vi er på god veg.

Helena Vattøy

Topp 3 :
1. Helena Vattøy.
2. Anna Fjørtoft.
3. Malin Sunde.

* Vi har statistikk på denne testen i Fortuna tilbake til 2010, og kun 5 spelarar har i løpet av denne periode
levert betre resultat enn Helena i dag.

* Snittet i dag er det nest beste som er registrert i løpet av desse åra.

* Rett før seriestart skal vi ha testen igjen, så framleis er det tid for god framgang.

Kategorier: Nyheter