AaFK Fortuna støtter 100 % opp om å få i gang hele breddefotballen. Det oppleves svært urettferdig med et mulig politisk spill som et bakteppe. Men samtidig legges likestilling og like muligheter i fotballen ned i fryseboksen.

At kun 20 lag, med klart færre kamper på kvinnesiden, har tilgang til trening og kamp mot 60 lag i herrefotballen er fortsatt svært skuffende.

Et elendig signal og lite forståelig for folk flest, og det er fortsatt usikkerhet rundt gjennomføringen av 2.-divisjon damer i 2021. Jeg kjenner godt til hvor mye spillere og klubber prioriterer på de forskjellige nivåene på herre- og kvinnesiden. Jeg synes ikke dette er representativt og rettferdig m.t.p den gode utviklingen på jentesiden.

Nå åpnes det også for 2. divisjon herrer, og det hadde vært et mye riktigere signal om fotballen og myndigheter hadde gitt jentene de mulighetene de fortjener. Jente- og damefotballen er veldig sårbar og dette samsvarer ikke med hverken NFF sin strategi eller regjeringen sitt fokus på bærekraft.

Bærekraftsmålet om likestilling mellom kjønnene står ikke like sterkt i fotballen, og i denne sammenhengen glemt av regjeringen.

Det er fortsatt en lang vei å gå i kampen om like muligheter.

Vi er utrolig skuffet over at breddefotballen ikke er åpnet, men det er like skuffende at jente- og damefotballen blir fullstendig oversett, og på litt lengre sikt potensielt blir den store taperen i fotballen etter pandemien.

Hvor er likestillingsministeren opp i dette når debatten om åpning av fotballen går sin gang?

Jeg savner også et sterkere fokus på dette fra vår kvinnelige elitedirektør i NFF.

Har man i det hele tatt den rette forståelsen for sårbarheten i jente- og damefotballen?

Alle organisasjoner fremhever likestilling i sin strategi, men i praksis blir det mest «festtaler» og symbolikk. Jeg ber alle om å skjerpe seg!

Eirik Hoseth

Kategorier: Nyheter