Situasjonen er og har vært veldig uforutsigbar siden friheten ble tatt fra idretten og fotballen 12 mars. Fotballen har opplevd å bli nedstengt, men etter hvert fått lov til å drive en begrenset aktivitet. Hele klubben, ikke minst spillere, trenere og støtteapparat har lagt ned en innsats langt over det vi kan forvente i denne krevende tiden. Vår økende andel partnere og støttespillere har stått sammen med oss i en vanskelig periode, og vi opplever en imponerende støtte til vårt arbeid for «like muligheter» og et viktig løft for jente- og damefotballen. AaFK Fortuna er viktig for regionen, viktig for Sunnmøre, og uansett hva som skjer i 2020 er grunnlaget lagt for en spennende fremtid hvor jentene også har fått muligheten til å spille i Norges flotteste drakter, samt representere en av Sunnmøres sterkeste merkevarer, AaFK.

Stormen satte opp dette banneret på stadion. Dette viser at jentene tas på alvor på Sunnmøre og Stormen er et eksempel til etterfølgelse. Tusen takk!

Men, fotballen er aller viktigst for barn, ungdommer og unge voksne. På mange måter er disse blitt frarøvet den viktigste arenaen sammen med skolen som sikrer god utvikling, sunne holdninger og vennskap for livet. AaFK Fortuna skal klare å komme seg gjennom koronatiden på en god måte, men vi er bekymret for frafall og en periode fremover som blir svært krevende for klubbene, også i toppfotballen. Vi er spesielt bekymret for jente- og damefotballen som er ekstra sårbar, og vi håper at  forbund, krets og klubber har et ekstra øye med jentene når aktiviteten kommer i gang for fullt igjen.

Idretten og fotballen tar et uvurderlig samfunnsansvar med å tilrettelegge for aktivitet og holdningsskapende arbeid som alt for mange undervurderer verdien av. Frivillig innsats er selve grunnsteinen, og samfunnet «sparer» enorme summer gjennom den jobben grasrota i norsk idrett leverer. At breddefotballen i sin helhet fortsatt ikke har fått klarsignal for full trening og en dato for oppstart av kamper er i beste fall merkelig. Man blir bare lei seg og fryktelig skuffet.

I stedet prioriterer myndighetene å legge til rette for «full fest» til langt på natt. Ungdommer i idrettsmiljøene debuterer tidligere med alkohol, og mange av de unge voksne som kunne benyttet mye av tiden sin på sunn aktivitet velger oftere mer destruktive sysler som i mye større grad utfordrer smittevernreglene.

Stadig flere spiller uorganisert fotball med fullkontakt ute på løkka uten at klubbene kan kontrollere dette. Det er rett og slett uforståelig at ikke myndighetene klarer å se helheten. Når det kommer til smittevern har idretten vært imponerende gode til å etterleve dette, og vi er av den klare oppfatning at smittevernet best ivaretas gjennom organisert aktivitet. AaFK Fortuna har et stort engasjement for «like muligheter», lokalsamfunnet, idretten og folkehelsen, og mener bestemt at vi har en regjering som ikke ser konsekvensen av ikke å slippe til den siste delen av norsk fotball. Spesielt m.t.p dagens smittetall.

Vi har tatt flere viktige grep for å sikre en bærekraftig klubb i AaFK Fortuna, både på kort og lang sikt. Spillerstallen er meget konkurransedyktig og vi føler at alle er med å dra i samme retning mot Toppfotball 2023, og vi har veldig lyst til å vinne samtlige kamper i 2020. Vi har store ambisjoner og setter oss høye mål, samtidig som kostnadene i klubben påløper i form av full aktivitet både rundt laget, drift og utvikling den siste tiden, men uten tellende kamper har det vært utfordrende. Vi har likevel klart å opprettholde god kontroll, først og fremst fordi mange bryr seg gjennom uvurderlig frivillig innsats og fantastiske partnere. Tusen takk til alle!

AaFK Fortuna ønsker alle en riktig god sommer!

Eirik Hoseth

Daglig/sportslig leder

Kategorier: Nyheter