Både FK Fortuna Ålesund og Blindheim IL har noen utfordringer i forhold til spillerstallene sine i 2018.
Etter en positiv dialog gjennom vinteren mellom klubbene, så har klubbene diskutert og funnet ut at for å hjelpe og utvikle begge klubber sin damesatsing i 2018, så ville klubbene inngå et samarbeid til fordel for begge parter.
Hovedpunktet i samarbeidet er at Blindheim sitt lag i 3.divisjon i 2018 heter Blindheim/Fortuna.
Sunnmøre Fotballkrets innvilget i dag dette samarbeidet for 2018.
FK Fortuna Ålesund ønsker sterkt at Sunnmøres største breddeklubb skal kunne ha et eget damelag.
Det er viktig for oss at vi har flest mulig gode utviklingsmiljø rundt oss.
Blindheim IL Fotball ønsker at FK Fortuna Ålesund skal fortsette å være flaggskipet for damefotball på Sunnmøre. Det er viktig for de unge jentene som vokser opp å ha gode jenteforbilder å se opp til også lokalt.

Målet med samarbeidet:

-Hjelpe Blindheim med å stabilisere damelaget sitt i en overgangsfase med utfordringer med damespillere.
-Gi Fortuna større fleksibilitet i forhold til et utfordrende år i med mulig endringer i spillerstallen i løpet av året.
-Gi Blindheimjenter gode hospiteringsmuligheter i Fortuna.
-Gi Fortunajenter med «lite» spilletid et kamptilbud.
-Stille i J19 NM med Fortuna med «hjelp» fra Blindheim.
-Samlet sett få flere jenter til å holde på med fotball lengre – øke andelen seniorer i damefotballen.

Hovedtrenerene i klubbene – Magne Elde(Fortuna) og Rune Johan Skodje-Olsen(Blindheim) vil koordinere samarbeidet.
Klubbene vil sammen jobbe for å skape rekrutteringsaktiviteter til fordel for begge klubbene og Fortunaspillere vil bidra inn mot Blindheimslag på enkelte treninger og impulssamlinger.

Sportslig hilsen styrene i klubbene
Øyvind Johan Heggstad – Leder FK Fortuna Ålesund
Runar Aasen – Leder Blindheim IL Fotball