Velkommen til årsmøte

AaFK Fortuna avholder årsmøte tirsdag 12. mars klokka 18:00. Møtet finner sted på Color Line stadion. Til behandling foreligger: Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest tirsdag 27. februar. Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på aafkfortuna.no. Les mer…