Årsmøte i AaFK Fortuna

Avholdes onsdag 2. mars.

Onsdag 2. Mars kl. 18.00 avholdes årsmøte i AaFK Fortuna. Så sant smittesituasjonen tillater det vil det bli avholdt på Color Line Stadion, VIP.

Til behandling foreligger:

1. Vanlige årsmøtesaker.

2. Evt. innkomne saker til behandling.

Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest 17.02.2022.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Aalesunds Fotballklubb i minst én måned og fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes.

Styreleder Maria E. Kvalen – Maria.Elena.Kvalen@sands.no

Styret

Kategorier: Nyheter