Jan Egil Ulla, daglig leder avd. automasjon og Håvard Brandal, daglig leder avd elektro, ble mottatt med stående applaus når de ankom trening!

Vi er usedvanlig stolte, glade og fornøyde med å kunne ønske Alfred Nesset velkommen som ny Partner for AaFK Fortuna.

Denne stolte Sunnmørs-bedriften har en lang historie, med etablering av sin virksomhet helt tilbake til 1924.

Alfred Nesset leverer komplette løsninger innen automasjon og elektroinstallasjon til næringslivet, primært på Sunnmøre. De tilbyr prosjektering, konstruksjon, installasjon, drift og service rettet mot maritime og marine næringer, industri, næringsbygg og prosessindustri.

Gjennom sine snart 100 år har de opplevd mange fasetter av samfunnet, med tradisjonelle kvinne og manns-roller. Dette kjønnsrolle-mønsteret har heldigvis endret seg over tid, og det er noe Alfred Nesset ønsker å bidra til videre endring på. De ønsker å bidra til å løfte verdigrunnlaget i samfunnet, da spesifikt å kunne gi jenter like muligheter, i arbeidslivet og i sport.

Vi har ambisiøse mål for tiden fremover, og Alfred Nesset ønsker å være en aktør som bidrar til å styrke næringslivet i regionen vår, gjennom å tilby bransjeledende løsninger innen automasjon og elektroinstallasjon. Vi har også fokus på bærekraft, og er opptatt av at vekst og utvikling skal skje på en skånsom måte i forhold til folk og miljø.

Vi tror at AaFk Fortuna og Alfred Nesset har flere sammenfallende tanker knyttet til lokal verdiskaping og utvikling, og ser frem til å være med på laget videre fremover.

Fotball er verdens største idrett, og at jenter burde bli like mye satset på som guttene fremstår som åpenbart for vår nyeste Partner.

Velkommen om bord Alfred Nesset, vi ser frem til et godt og løfterikt samarbeid i årene fremover.

Tor Nesset, Adm. Dir i Alfred Nesset.