FOTO: Rikard Rupar

AaFK Fortuna har en uttalt ambisjon om å være et lag av og for sunnmøringer. Parallelt med fokus på å utvikle eget a-lag, har klubben også de siste 12 månedene utredet ulike modeller for utvikling av fremtidens AaFK Fortuna-spillere.

“Det er viktig at både gutter og jenter på Sunnmøre har en reell mulighet til å drømme om å spille toppfotball i egen by. Vi har vurdert ulike modeller opp mot blant annet ønsket om å beholde gode utviklingsmiljøer i breddeklubbene, lisenskrav fra NFF og at unge jenters ambisjoner tas på alvor på lik linje med guttene”, sier daglig leder i AaFK Fortuna, Ruben Aalberg.

AaFK Fortuna vil i 2024 stille med et andrelag på kvinnesiden etter lignende modell som AaFK har på herresiden. Klubben har søkt Sunnmøre Fotballkrets om at dette laget får starte i 3. divisjon i 2024. Laget vil bli en del av det nyoppstartede AaFK Fortuna-akademiet, som i tillegg til å bestå av et 2.lag skal jobbe med både spillerutvikling, trenerutvikling og klubbutvikling.

“Når profesjonaliseringen øker, stilles det også større krav for å delta i toppfotballen. Utviklingsmiljøer nasjonalt og internasjonalt tilbyr nå oppfølging og utvikling av unge kvinnelige fotballtalenter som vi i Ålesund i dag ikke kan tilby. Store klubber følger med på de største lokale talentene, og hvis ikke AaFK Fortuna som toppklubb kan tilby bedre oppfølging og sørge for en god bro opp til a-lagsnivå, risikerer vi at jentene fremdeles må flytte fra Sunnmøre for å ha en reell sjanse til å spille toppfotball. Vi mener denne modellen er den beste for å gi jentene på Sunnmøre like muligheter til å nå sitt potensial og sine ambisjoner”, sier styreleder i AaFK Fortuna, Maria Elena Kvalen.

“Samtidig vet vi at NFF jobber med nye lisenskrav for spill i Toppserien, hvor foreløpige signaler peker på at det ikke vil gis lisens til lag som kun har ett lag i egen klubb. Derfor er dette også et valg som tvinger seg frem av seg selv”, fortsetter Aalberg.

Ettersom klubben nå starter et 2.lag basert på spillere som i dag spiller i lokalfotballen, er det viktig å gå frem på en måte som ivaretar både topp- og breddefotballen på Sunnmøre. Det er mange klubber rundt oss som prioriterer jentefotballen høyt, og AaFK Fortuna ønsker fortsatt å samarbeide tett med disse og å bidra til å styrke utviklingsmulighetene ute i breddeklubbene slik at flest mulig jenter spiller fotball lengst mulig. Derfor vil vi fra 2024 forsterke vårt samarbeid med Sunnmørsakademiet, Sunnmøre Fotballkrets og de ivrigste trenerne og miljøene rundt oss.

” For at AaFK Fortuna 2 skal være klare til sesongoppkjøring 01. januar trenger AaFK Fortuna å rekruttere 14 – 16 spillere gjennom høsten og vinteren. Dette vil selvfølgelig påvirke klubber og spillere i lokalfotballen ved at spillerne må melde overgang til AaFK Fortuna. Gjennom dialog og en ryddig prosess, håper vi virkelig at dette blir en positiv løsning for alle parter, og særlig for de ambisiøse jentene i regionen vår som ønsker å satse mot toppfotball. At AaFK Fortuna nå bygger utviklingsstruktur er historisk for klubben og en milepæl for jentefotballen på Sunnmøre”, avslutter Aalberg.

Kategorier: Nyheter