Myndighetene har som tiltak for å forsøke å hindre smittespredning pålagt klubbene å stenge ned aktiviteten med virkning fra 12. mars kl. 1800. Klubben har gjort alt som er mulig for å bidra i den nasjonale dugnaden for å hindre smitte. Fotball blir ikke viktig i denne sammenhengen.

Vi har som mange andre sett oss nødt til å permittere de ansatte på sport i klubben, da mye av grunnlaget for aktivitet er midlertidig borte. Daglig leder Eirik Hoseth fortsetter i 50 % stilling inntil videre. Tiltakene anses nødvendig blant annet for å spare kostnader når vi nå går inn i en uoversiktlig og svært usikker tid. Klubben setter stor pris på at de ansatte har bidratt til en konstruktiv og åpen dialog. Vi håper og tror at de nasjonale tiltak som er innført skal gi resultater så raskt som mulig slik at aktiviteten kan komme i gang igjen.

AaFK Fortuna jobber for å komme oss gjennom en vanskelig periode for å bygge videre på den svært gode jobben som er gjort av frivillige, trenerteam og spillere hittil i år for å oppnå klubbens målsetninger. Vi har den siste uken benyttet dyrebar arbeidstid for å legge best mulig til rette for klubben og spillernes egenaktivitet.

Kontaktinformasjon:
Eirik Hoseth
Daglig leder
Tlf. 41205297
E-post: eirik.hoseth@fkfortuna.no