I 2019 inngikk Fortuna og AaFK en treårig samarbeidsavtale som nå forlenges i en ny og forsterket avtale for 2023 og 2024

Foto: AaFK

Samarbeidet mellom klubbene har blitt nøye evaluert og konklusjonen ble at begge partene i avtalen var godt fornøyde med samarbeidet. Innholdet i avtalen fra 2019 har blitt oppfylt og klubbene har et ønske om å ta samarbeidet videre.

Enda tettere samarbeid

I den neste samarbeidsperioden forplikter klubbene seg til snarest etter inngåelse av denne avtalen å etablere et utvalg som innen utløpet av 2023 skal komme med detaljerte anbefalinger om hvordan et videre og tettere samarbeid mellom klubbene kan skje og forutsetninger for dette. Dette utvalget skal inkludere personer fra både administrasjon og styrene i både AaFK Fortuna og AaFK.

I avtalen blir det og lagt vekt på at andre klubbers arbeid og erfaringer med samarbeid studeres nøye, og at en tar med seg lærdom fra andre inn i eget arbeid.

– Vi har hatt tre givende og positive år sammen med AaFK Fortuna, og vi ser på det som helt naturlig at vi nå forlenger og forsterker samarbeidet, sier klubbdirektør i Aalesunds Fotballklubb, Ronny Stokke.

Avtalen ble endelig signert fredag 17. februar og tilstede da signaturene ble satt på papiret var, styreleder i AaFK Fortuna, Maria Elena Kvalen, styreleder i AaFK, Jan Petter Hagen, administrativ leder i AaFK Fortuna, Ruben Aalberg og administrerende direktør i AaFK, Ronny Stokke.

Det var en offensiv og fornøyd kvartett som var samlet rundt bordet da den nye avtalen ble signert.

– Vi er glade for at den nye avtalen har som mål å knytte klubbene enda tettere sammen, noe som vi er trygge på vil være positivt for både AaFK Fortuna, AaFK, samarbeidspartnere og supportere i årene som kommer, sier Ruben Aalberg.

Den nye avtalen gjelder frem til 31. desember 2024.

Kategorier: Nyheter